Registreren voor Triple P Online


Lees meer

Gebruiksvoorwaarden

Triple P Online heeft tot doel gebruikers online te ondersteunen bij het voltooien van het Triple P – Positive Parenting Program® (Triple P). Door de Triple P Online website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Toegang tot deze website

 

Triple P International verleent u een persoonlijke licentie van twaalf maanden voor het gebruik van deze website. De gebruikers zijn er verantwoordelijk voor dat ze beschikken over de benodigde apparatuur en internetverbinding om de website te gebruiken. U kunt de website openen met een mobiel apparaat. Houd er rekening mee dat de normale tarieven van uw provider van toepassing zijn, zoals kosten voor toegang tot internet en sms-berichten.

Disclaimer

Triple P International behoudt alle wereldwijde rechten op het intellectuele eigendom van de inhoud van Triple P op de website. Via de website kunt u inhoud downloaden die u zelf heeft ingevoerd, evenals inhoud waarop copyright berust mits deze alleen voor persoonlijk gebruik is bestemd. Voor meer informatie zie Copyright

Privacy

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. In ons privacybeleid is vastgelegd hoe we uw informatie gebruiken. We raden u aan om de Privacyverklaring te lezen en te gebruiken om wel overwogen beslissingen te maken.

Om zich te kunnen registreren moeten de gebruikers contactinformatie verstrekken, zodat ze een account kunnen aanmaken en e-mails kunnen versturen. U kunt ook een mobiel telefoonnummer opgeven om sms-berichten te ontvangen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de e-mail en sms-service.

Als u iets op deze website zet, dan worden deze gegevens gedurende de looptijd van uw licentie opgeslagen. Deze informatie zal aan niemand openbaar worden gemaakt zonder uw toestemming. Triple P International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbraken in het computersysteem die kunnen leiden tot gecompromitteerde gegevens. Informatie die u opslaat in uw persoonlijke werkboek wordt opgeslagen voor uw eigen gebruik. Deze informatie kan niet door anderen worden ingezien. Informatie die is opgeslagen in de databank kan echter wel worden opgeroepen en openbaar worden gemaakt in geval van een gerechtelijk bevel.

We kunnen informatie over het gebruik van onze website verzamelen en analyseren. Dit gebeurt uitsluitend door de activiteiten op de website van onze webserver bij te houden, waarbij gebruikers op geen enkele manier kunnen worden geïdentificeerd. Het systeem legt vast aan welk programmamodule u momenteel werkt om u herinneringen te sturen en uw voorgang bij te houden.

Schadeloosstelling

Mocht er een rechtsgeding ontstaan met betrekking tot deze website, dan gaat u ermee akkoord dat deze door middel van een arbitrageprocedure zal worden beslecht. U vrijwaart ons van alle schade, verliezen en kosten van welke aard dan ook (met inbegrip van juridische kosten).

Definities

Verwijzingen naar ‘Triple P International,’ ‘ons,’ ‘wij,’ en ‘onze’ verwijzen naar Triple P International Pty Ltd, het Nederlands Jeugdinstituut en hun gelieerde maatschappijen (met inbegrip van de Universiteit van Queensland, UniQuest), auteurs, directeurs, werknemers, adviseurs en rechtverkrijgenden.

Deze overeenkomst is opgesteld in het Engels (VS). Voor zover een vertaalde versie van deze overeenkomst in strijd is met de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

Datum laatste herziening: 1 januari 2013.

 Gebruiksvoorwaarden Back